PRIVACY

PRIVACYVERKLARING - ALGEMEEN

 

Bescherming persoonlijke levenssfeer: Privacy
S.B.K. Arro Antwerpen CVBA vindt de bescherming van de privacy uiterst belangrijk. Daarom informeren wij jou over de gegevens die wij verzamelen, hoe wij deze verzamelen, aan wie wij deze meedelen en informeren wij jou ook over de rechten waarover u beschikt.

 

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan deze die nodig zijn. Deze gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld en ook worden de vereiste organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

 

Wanneer S.B.K Arro Antwerpen CVBA persoonlijke informatie vraagt, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

 

De persoonsgegevens die we in het kader van onze werking inzamelen, nemen we op in de bestanden van SBK Arro Antwerpen CVBA. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiëntie en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)ontleners en (kandidaat-)kopers mogelijk te maken, om de concrete  koop -en leningsvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of aan de koop- en leningsvoorwaarden wordt voldaan en of deze voorwaarden later ook worden nageleefd. De ingezamelde persoonsgegevens kunnen verschillen naargelang het doel waarvoor de gegevens worden ingezameld.

 

In de ‘Privacyverklaring Kopen’ en de ‘Privacyverklaring Lenen’ kan u zien welke persoonsgegevens worden verzameld, waar en aan wie deze eventueel worden meegedeeld.

 

Ook op de website van de VMSW kan u nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dit is geregeld in ‘machtigingen’.

 

Kan je jouw gegevens controleren en aanpassen?

Je kan jouw persoonsgegevens inzien, controleren, aanpassen, laten overdragen… door te e-mailen naar: privacy@arroantwerpen.be of een brief te verzenden naar S.B.K. Arro Antwerpen CVBA, Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne. Wij bezorgen je dan deze gegevens.

Is iets niet correct? Dan kan je dit laten aanpassen. De foutieve gegevens gebruiken wij niet meer.

 

Ben je niet akkoord met hoe wij jouw gegevens verwerken?

Vind je dat S.B.K. Arro Antwerpen onterecht gegevens heeft? Dan kan je ons vragen om deze gegevens te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Ook kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@adp-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom je niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal jouw klacht behandelen.

 

Heb je vragen over jouw gegevens en jouw privacy?

Dan kan je terecht bij onze verantwoordelijke privacy: Marie-Josée Van Nueten
03/334.45.36
marie-josee.vannueten@arroantwerpen.be

Je kan ook terecht bij de privacyfunctionaris van onze maatschappij, Kevin Caers, die je als volgt kan bereiken: privacy@arroantwerpen.be

 

Heb je algemene vragen over privacy?

Dan kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vind je op http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

PRIVACYVERKLARING - SOCIALE KOOPWONINGEN

                                              

Privacy: welke gegevens heeft S.B.K. Arro Antwerpen CVBA van jou?

Jij bent bij ons ingeschreven als kandidaat koper. Wij houden daarom persoonlijke gegevens van jou bij in lijsten en dossiers. We gebruiken deze gegevens om na te kijken of je ergens recht op hebt. Of om je beter te kunnen helpen.  

Het is niet de bedoeling dat organisaties gegevens over jou opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om jouw gegevens te krijgen. Daarom is er de privacywet die jou beschermt.

 

Welke gegevens gebruikt S.B.K. Arro Antwerpen van jou?

Wij kijken na of je een sociale woning of sociale kavel mag kopen. Dit gebeurt als je je inschrijft en ook als een bouwproject is gerealiseerd en je eventueel een woning of kavel kan kopen.

Deze gegevens zijn:

 • identificatiegegevens
 • rijksregisternummer
 • adres- en contactgegevens
 • gezinssamenstelling
 • eigendomsgegevens
 • financiële gegevens
 • handelingsbekwaamheid

Als jouw kandidatuur stopt, bewaren wij jouw gegevens nog 2 jaar. Indien de aankoopakte wordt ondertekend, nog 20 jaar.

 

Waar vragen wij gegevens van jou op?

Jij geeft ons op de eerste plaats heel wat informatie als je je inschrijft voor een koopwoning. Je bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doet je dit niet? Dan kan je mogelijk geen sociale woning meer kopen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

 

Het overdrachtenbesluit vraagt ons om uw gegevens zoveel mogelijk elektronisch te verzamelen.

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 +RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 79/2013 van 16 mei 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)

 

Aan wie geven wij jouw gegevens?

Wij bezorgen jouw gegevens aan:

 • Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid

 

Kan je jouw gegevens controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. Je kan jouw gegevens altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@arroantwerpen.be of een brief naar S.B.K. Arro Antwerpen CVBA, Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne. Wij bezorgen je dan deze gegevens.

Is iets niet correct? Dan kan je dit laten aanpassen. De foutieve gegevens gebruiken wij niet meer.

 

Ben je niet akkoord met hoe wij gegevens verwerken?

Vind je dat S.B.K. Arro Antwerpen CVBA onterecht gegevens heeft? Dan kan je ons vragen om deze gegevens te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Ook kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom je niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal je klacht behandelen.

 

Heb je vragen over jouw gegevens en jouw privacy?

Dan kan je terecht bij onze verantwoordelijke privacy: Marie-Josée Van Nueten
03/334.45.36
marie-josee.vannueten@arroantwerpen.be

Je kan ook terecht bij de privacyfunctionaris van onze maatschappij, Kevin Caers, die je als volgt kan bereiken:
privacy@arroantwerpen.be

 

Heb je algemene vragen over privacy?

Dan kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer vind je op http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

PRIVACYVERKLARING - LENINGEN

 

Privacy: welke gegevens  heeft S.B.K. Arro Antwerpen CVBA van jou en waarvoor gebruikt zij deze gegevens?

Je kan via onze maatschappij bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen een Vlaamse Woonlening krijgen. Wij houden dus persoonsgegevens van jou bij in lijsten en dossiers. We gebruiken deze gegevens om na te kijken of je ergens recht op hebt. Of om je beter te kunnen helpen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over jou opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om jouw gegevens te krijgen. Daarom is er de privacywet die je beschermt.

 

Welke gegevens gebruikt S.B.K. Arro Antwerpen CVBA van jou?

Wij kijken na of je een sociale woonlening kan afsluiten. Dit gebeurt op het ogenblik dat je je inschrijft en op het ogenblik dat de rentevoet wordt bepaald.

Deze gegevens zijn:

 • identificatiegegevens
 • rijksregisternummer
 • adres- en contactgegevens
 • gezinssamenstelling
 • eigendomsgegevens
 • financiële gegevens
 • gegevens van de beleende woning
 • handelingsbekwaamheid

Als je kandidatuur stopt bewaren wij jouw gegevens nog 2  jaar. Indien de lening wordt afgesloten, bewaren je jouw gegevens tot 10 jaar na het aflopen van de hypotheek. Dit is volgens de archiefwet.

 

Waar vragen wij gegevens op?

Jij geeft ons op de eerste plaats heel wat informatie als je een Vlaamse woonlening wenst. Je bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doe je dit niet? Dan kan je mogelijk geen Vlaamse woonlening krijgen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Het eengemaakte leningenbesluit vraagt ons om jouw gegevens zoveel mogelijk elektronisch te verzamelen.

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 +RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)

 

Aan wie geven wij jouw gegevens door?

Wij bezorgen alleen gegevens aan de VMSW. Met de VMSW sluit je uiteindelijk de kredietovereenkomst af.

 

Kan je jouw gegevens controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. Je kan jouw gegevens altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@arroantwerpen.be of een brief naar S.B.K. Arro Antwerpen CVBA, Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne. Wij bezorgen je dan deze gegevens.

Is iets niet correct? Dan kan je dit laten aanpassen. De foutieve gegevens gebruiken wij niet meer.

 

Ben je niet akkoord met hoe wij jouw gegevens verwerken?

Vind je dat S.B.K. Arro Antwerpen CVBA onterecht gegevens heeft? Dan kan je ons vragen om deze gegevens te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Ook kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@adp-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom je niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal jouw klacht behandelen.

 

Heb je vragen over jouw gegevens en jouw privacy?

Dan kan je terecht bij onze verantwoordelijke privacy: Marie-Josée Van Nueten
03/334.45.36
marie-josee.vannueten@arroantwerpen.be

Je kan ook terecht bij de privacyfunctionaris van onze maatschappij, Kevin Caers, die je als volgt kan bereiken: 
privacy@arroantwerpen.be

 

Heb je algemene vragen over privacy?

Dan kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vind je op http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be