Toegankelijkheidsverklaring

 

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen streeft ernaar haar website toegankelijk te maken volgens het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.arroantwerpen.be.

 

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen voor webtoegankelijkheid (WCAG 2.1) omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan.

 

Niet-toegankelijke inhoud

Volgende succescriteria (WCAG2.1) worden niet of slechts gedeeltelijk nageleefd:

 • 1.1.1 Niet-tekstuele Content
 • 1.3.1 Info en Relaties
 • 1.4.3 Contrast (Minimum)
 • 2.1.1 Toetsenbord
 • 2.4.1 Blokken omzeilen
 • 2.4.4 Linkdoel (in context)
 • 2.4.6 Koppen en labels
 • 2.5.3 Label in naam
 • 3.1.2 Taal van onderdelen
 • 4.1.2 Naam, rol, waarde
 • De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is. Wij kunnen dit voorlopig niet veranderen.
 • Een voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen.

 

Feedback en contactgegevens

Heeft u vragen over een specifieke pagina of inhoud of wilt u een schending van de richtlijnen melden? Dan is uw feedback welkom op info@arroantwerpen.be.

 

Handhavingsprocedure

Krijgt u van ons een onbevredigend antwoord op uw verzoek, dan kunt u een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsman.

 

Datum toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op 23 september 2020 op via een zelfbeoordeling met de WCAG-cehcklist van WebAIM en de evaluatietool WAVE.

Deze toegankelijkheidsverklaring is nog niet herzien.