Bezit, leeftijd en verblijfsrecht

Bezit

Je kan geen lening krijgen, als je:

-  een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.

-  een woning of bouwgrond geheel of gedeeltelijk in erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik hebt gegeven.

 

Je kan ook geen lening krijgen als je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent van een vennootschap waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond hebt ingebracht.

 

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden die mee zullen verhuizen naar de aan te kopen woning en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.  

 

Dit moet in principe in orde zijn ten laatste op de dag van ondertekening van de leningsakte.

Uitzondering: je krijgt 1 jaar uitstel (na afsluiten lening) om aan de bezitsvoorwaarden te voldoen:

- bij aankoop van een sociale woning.

- bij gedeeltelijke verwerving ten kosteloze titel van volle eigendom of erfpacht of opstalrecht of vruchtgebruik op een woning, bouwgrond of kavel.

- bij gedeeltelijke verwerving ten kosteloze titel van een woning waarop een erfpachtrecht of opstalrecht is gegeven.

Indien je na 1 jaar  niet aan de bezitsvoorwaarden voldoet, wordt de lening verder gezet tegen de referentierentevoet van datum akte + 2%.

De voorziene termijn kan maximaal 1 jaar verlengd worden als er gegronde redenen zijn.

 

Leeftijd

Je moet meerderjarig zijn. De lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de jongste ontlener 75 jaar wordt.

 

Verblijfsrecht

Je moet Belg zijn of toegelaten zijn tot langdurig verblijf in België.