Eigendom

Je kunt niet inschrijven, als jij of een gezinslid:

- een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.

- een woning of bouwgrond hebt, die volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik werd gegeven.

- een woning of bouwgrond heeft, die jij, een gezinslid of een derde volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf.

 

Je kunt ook niet inschrijven als je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent van een vennootschap, waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond hebt ingebracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden die mee zullen verhuizen naar de aan te kopen sociale woning en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.  

 

Uitzonderingen

1. Heeft je woning een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro, dan zijn in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarden mogelijk.

  • Je woning is overbewoond verklaard (of geadviseerd); je moet dan wel binnen 1 jaar na aankoop van de sociale woning aan de eigendomsvoorwaarde voldoen en dus bijv. de woning hebben verkocht.
  • Je woning is onbewoonbaar verklaard (of geadviseerd); je woning moet dan wel binnen 1 jaar na aankoop van de sociale woning zijn gesloopt of de bestemming ervan gewijzigd.
  • Je woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is.

2.Er zijn ook nog 2 specifieke uitzonderingen:

  • Relatiebreuk

Je hebt samen met je ex-partner of je ex echtgenoot nog een woning of bouwgrond in eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal (of hebt deze in vruchtgebruik, erfpacht of opstal gegeven). In dit geval kan je toch een sociale woning kopen onder volgende voorwaarden:

          ° de (ex -) echtgenoot of (ex -) partner mag niet mee kopen

          ° de (ex -) echtgenoot of (ex -) partner mag de woning niet mee bewonen

          ° binnen het jaar na de aankoopakte van je sociale woning moet je aan de eigendomsvoorwaarden voldoen (dus woning of bouwgrond niet meer in eigendom, vruchtgebruik,… hebben)

  • Kosteloze verkrijging

Je hebt de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal verkregen via erfenis of schenking (of je kreeg gedeeltelijk de woning of bouwgrond waarop een erfpacht of opstal is gegeven). Ook in dit geval kan je een sociale woning kopen op voorwaarde dat je binnen het jaar na de aankoop van de sociale woning aan de eigendomsvoorwaarden voldoet!

AANDACHT: overgangsregeling!

De eigendomsvoorwaarden hiervoor weergegeven zijn van toepassing vanaf 1 september 2019. Voorheen waren de eigendomsvoorwaarden minder streng. De wetgever heeft in een dubbele overgangsregeling voorzien voor de kandidaat-kopers die reeds van vóór 1 september 2019 staan ingeschreven op de wachtlijsten:

  1. De oude eigendomsvoorwaarden blijven nog van toepassing indien je de aankoopbelofte ondertekent ten laatste op 31 augustus 2020. Na 31 augustus 2020 eindigt de overgangstermijn en moet je aan de nieuwe eigendomsvoorwaarden voldoen! Enkel indien een gegronde reden wordt aangetoond en weerhouden, kan de termijn van 1 jaar eventueel worden verlengd.
  2. Indien je bent ingeschreven onder de oude uitzonderingsregeling, blijven deze uitzonderingen ook na 1 september 2019 nog van toepassing.Nadere toelichting hierbij.Tot 1 september 2019 waren er nog 3 andere uitzonderingen (op de eigendomsvoorwaarden) van toepassing:
  • de kandidaat-koper is minstens 55 jaar oud.
  • de kandidaat-koper koopt een sociale koopwoning of kavel, die in een kernstad ligt (en is dus ingeschreven op de wachtlijst van een kernstad).
  • de woning van de kandidaat-koper ligt binnen de grenzen van een onteigeningsplan.

De wetgever heeft voor deze oude uitzonderingen in een tweede overgangsregeling voorzien: indien je voor 1 september 2019 bent ingeschreven op de wachtlijst op grond van één van voormelde (3) uitzonderingen, kan je in de toekomst nog steeds een sociale woning of kavel toegewezen krijgen, ook al voldoe je niet aan de nieuwe verstrengde eigendomsvoorwaarden. Voor jou blijven dus de oude eigendomsvoorwaarden gelden, zelfs na het verstrijken van een periode van 1 jaar, dus ook nog na 31 augustus 2020! Je moet wel nog steeds je woning of bouwgrond verkopen (of van vruchtgebruik ontdoen) binnen 1 jaar na het verlijden van de authentieke aankoopakte van je sociale koopwoning!

Informeer je over deze uitzonderingen en voorwaarden bij ons op kantoor of lees meer op de website van de VMSW.