Activiteiten

De Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen is een sociale huisvestigingsmaatschappij met als hoofdactiviteiten:

  • Het bouwen en verkopen van sociale woningen
  • De dossierbehandeling voor het verstrekken van sociale leningen, met name de Vlaamse Woonlening

De activiteiten vinden plaats:

  • Op het grondgebied van het arrondissement Antwerpen
  • Volgens de voorwaarden van het Vlaams Gewest
  • Met advies van VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)
  • In samenwerking met de lokale besturen en de Provincie Antwerpen

Voor onze activiteiten dienen wij informatie over onze klanten op te vragen en bij te houden. Meer informatie over privacy vindt u op de privacy van VMSW.