Solvabiliteit

Je moet voldoende financiële draagkracht hebben om de lening te kunnen afbetalen. Na afbetaling van alle maandelijkse kredieten moet u minstens 840 euro overhouden. Je moet ook al minstens 6 volledige maanden beschikken over inkomsten. De VMSW kijkt ook na of je geregistreerd bent als wanbetaler bij de Nationale Bank van België. Je kan dus geen Vlaamse Woonlening afsluiten, als je betalingsachterstallen hebt of als je in schuldbemiddeling zit.