Voor welke woningen geeft VMSW leningen?

Je kan lenen voor het kopen van een woning of een appartement en voor het renoveren van een woning.

 

De woning die je koopt of renoveert kan zijn:

  • Een sociale koopwoning
  • Een gewone woning (op de private markt)
  • Een woning die je wilt inkopen na een echtscheiding of een relatiebreuk
  • Aankoop van een woning op plan

 

 

De VMSW beleent woningen die maximaal een door VMSW geschatte verkoopwaarde hebben. Voor de aankoop van een sociale koopwoning geldt er een maximale verkoopprijs.

 

1. Aankoop van een woning op de privé-markt (registratierechten) en om eventueel nog werken uit voeren

De geschatte waarde van de aan te kopen woning (incl. grond) mag niet te hoog zijn. De geschatte maximale verkoopwaarde bedraagt € 222.000,00.

De maximale waarde mag hoger zijn:

-als je bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar hebt

-als je drie of meer personen ten laste hebt

-als de woning in cluster 1 of in cluster 2 ligt

 

Hierna vind je een overzichtstabel terug:

 

Cluster 0          Cluster 1          Cluster 2

Maximale waarde van de woning

€ 222.000         € 244.200         € 266.400

Vanaf derde persoon ten laste

€ +11.100         € +12.300         € +13.400

Per kind jonger dan 6 jaar bij aanvraag     

€ +11.100         € +12.300         € +13.400

 

2. Aankoop van een woning onder BTW stelsel en eventuele afwerking.

De geschatte waarde van de aan te kopen woning (incl. grond) mag niet te hoog zijn. De geschatte maximale verkoopwaarde bedraagt € 222.000,00.

De maximale waarde mag hoger zijn:

-als je bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar hebt

-als je één of meer personen ten laste hebt

-als de woning in cluster 1 of in cluster 2 ligt

 

Hierna vind je een overzichtstabel terug:

 

Cluster 0       Cluster 1       Cluster 2

Maximale waarde van de woning             

€ 222.000     € 244.200      € 266.400

Vanaf eerste persoon ten laste                  

€ +11.100     € +12.300      € +13.400

Per kind jonger dan 6 jaar bij aanvraag    

€ +11.100     € +12.300      € +13.400

 

3. Aankoop van een sociale woning en eventueel afwerking

De maximale verkoopprijs bedraagt € 222.000, inclusief afwerking, exclusief BTW. Je kan dus alleen een lening krijgen, als de verkoopprijs plus de geraamde prijs van de afwerking van de sociale woning niet te hoog is. Beide prijzen rekenen we exclusief btw.

De prijs mag hoger zijn:

-als je bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar hebt

-als je één of meer personen ten laste hebt

-als de woning in cluster 1 of cluster 2 ligt

 

Hierna vind je een overzichtstabel terug:

 

Cluster 0       Cluster 1        Cluster 2

Maximale verkoopprijs sociale woning       

€ 222.000     € 244.200      € 266.400

Vanaf eerste persoon ten laste                  

€ +11.100     € +12.300      € +13.400

Per kind jonger dan 6 jaar                          

€ +11.100     € +12.300      € +13.400

 

 

3. Inkoop na echtscheiding of relatiebreuk

Het maximum van de geschatte waarde/prijs van de aan te kopen woning is niet van toepassing, indien je een woning wil inkopen na echtscheiding of relatiebreuk op voorwaarde dat je voor deze woning reeds een lening bij VMSW hebt lopen. 

Indien je nog geen lening bij VMSW hebt, gelden dezelfde maximale verkoopwaarden en verhogingen als bij aankoop van een woning op de privémarkt.

 

4. Renoveren van eigen woning

Indien de lening wordt aangegaan voor de renovatie van een eigen woning, zijn dezelfde maximale waarde en verhogingen van toepassing als voor aankoop op de privémarkt. Uw eigen woning mag dus deze waarden niet overschrijden.

No templates available.
Create a new Form or List based on a template from the list above, or design your own in Form and List Configuration.