Welke documenten moet je bezorgen en/of ondertekenen?

 

Opgelet: je kan enkel op afspraak komen op een dossier op te starten. Hiervoor kan je best telefonisch een afspraak maken op 03 663 77 20.

 

 1. Documenten over jezelf (en je gezinsleden)
 • Kopie identiteitskaarten van alle ontleners en gezinsleden +18 jaar
 • Kopie laatst gekend aanslagbiljet personenbelasting van alle ontleners en gezinsleden +18 jaar
 • Kopie wedde- of loonfiches van de laatste 6 maanden (voor zelfstandigen: het laatst gekend fiscaal aanslagbiljet of een attest van de boekhouder over de laatste zes maanden)
 • Kopie andere inkomstenbewijzen van de laatste 6 maanden: alimentatie, kinderbijslag, uitkering ziekenfonds, uitkering RVA/vakbond en/of vervangingsinkomsten die niet op de belastingbrief staan (vb. uitkering ziekenfonds/FOD of uitkering leefloon)
 • Kopie eventueel bewijs co-ouderschap en bezoekrecht kind(eren)
 • Verklaring over jouw lopende kredieten: wij controleren jou bij de Nationale Bank Van België voor eventuele betalingsachterstallen of schuldbemiddeling
 • Kopie bewijs rekeninguittreksels spaargelden: wij moeten zeker dat je alle kosten kan financieren
 • Kostenraming van je notaris
 • Wij vragen van jou een verklaring op eer dat je geen woning(en) en/of bouwgrond(en) volledig of gedeeltelijk in volle eigendom vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt (of hebt gegeven) in België en/of in het buitenland
 • Voor de akte getekend wordt, zal je ook een brandverzekering moeten afsluiten (verplicht) en indien gewenst, een schuldsaldoverzekering (niet verplicht, wel aangewezen).

 

 1. Documenten over de woning
 • Kopie overeenkomst (compromis)
  OF kopie aankoop- én leningsakte en laatst gekende aflossingstabel (bij renovatie eigen woning of uitkoop partner)
  EN kopie attest notaris oplegbedrag (bij uitkoop partner)
 • Uittreksel kadastrale legger (vragen bij je immo, je notaris of dienst kadaster, Italiëlei 4 bus 10, 2000 Antwerpen)
 • Eén foto van de woning, met zicht vanop de openbare weg
 • Schets (of plan architect) met de belangrijkste afmetingen (2 schetsen van de fasen voor en na de werken, als je de constructie gaat wijzigen)
 • Ramend bestek, als er renovatiewerken zijn
 • Voor appartementen: 2 uittreksels kadastrale leggers (grond en appartement) en kopie van de basisakte (de pagina’s over het aandeel in de gemeenschappelijke delen)

Informatiebrochure De Vlaamse Woonlening

https://www.vmsw.be/Portals/0/objects/Woonnet/VlWoonlening/Leningenprospectus_2019_1september_versie1_LR.pdf?ver=2019-09-02-091930-237