Wat is nog belangrijk?

  1. De VMSW beleent geen  architectenkosten, sloopwerken, tuinwerken, veranda’s, woningen met bouwovertredingen en te zwakke en/of tijdelijke constructies.
  2. Je bent maar echt zeker van de lening, als VMSW jouw ondertekend schriftelijk aanbod ontvangt. Voor dat moment is de lening nooit gegarandeerd.
  3. Reken op minstens twee maanden om dit volledig rond te krijgen. Laat best een opschortende voorwaarde opnemen in de verkoopovereenkomst: “Deze overeenkomst is slechts geldig voor zover de koper een schriftelijk aanbod van een sociale lening verkrijgt bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen binnen de twee maanden na datum van ondertekening van deze overeenkomst.”
  4. Je hebt altijd recht op maximaal één jaar betalingsuitstel (= eerste jaar alleen de interesten betalen).