Hoe verloopt het?

  1. Aanvraag: wij onderzoeken of je in aanmerking komt. Zo ja, dan openen wij een dossier. Bij de opening van het dossier betaal je 100 euro. Als je dit hebt gedaan, kunnen we garanderen dat er budget zal zijn voor jouw aanvraag.
  2. Schatting: de schatting is gratis en gebeurt binnen de twee weken, nadat u alle documenten over de woning hebt bezorgd. Als er werken zijn, vult die eerst in op het ramend bestek. De schatter kijkt dat ter plaatse na.
  3. Woning: je ontvangt een brief over de woning. Daarin staat of VMSW de woning wil belenen en of er renovatiewerken noodzakelijk zijn, waarvoor u ook moet lenen. Bij positief antwoord zal de SHM jouw dossier zo nodig nog vervolledigen. Ten laatste dan onderteken je de officiële leningsaanvraag.
  4. Aanbod: jouw dossier gaat nu naar VMSW Brussel. Als alles in orde is, ontvang je thuis een schriftelijk aanbod. Onderteken dit en stuur het spoedig terug naar VMSW Brussel. Indien je niet ingaat op het schriftelijk aanbod, wordt het dossier afgesloten en krijg je de dossierkosten van 100 euro niet terug. Als je geen lening krijgt, dan krijg je de dossierkosten van 100 euro wel terug.
  5. Verzekering: je brengt ook de brandverzekering in orde en eventueel de schuldsaldoverzekering. Die laatste kan je via VMSW afsluiten bij Cardif, maar je bent volledig vrij om een andere verzekeraar te kiezen.
  6. Akte: je krijgt een brief over de ondertekening van de leningsakte. Je spreekt een datum af met de notaris en de SHM voor de ondertekening van de akte. Opgelet: de akte kan pas verleden worden na goedkeuring van de schuldsaldoverzekering en na ontvangst van een kopie van jouw brandverzekering en het betalingsbewijs van de premie.
  7. Betaling: nadat de akte getekend is, ontvang je verdere instructies over de betaling (bij voorkeur via domiciliëring). Als je leent voor de werken, zal dit geld uitbetaald worden in schijven. Je ontvangt daarvoor geldaanvraagformulieren waar je dan de facturen zal moeten bijvoegen.