De voorwaarden in het algemeen

  • Geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben of in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben gegeven.
  • Je belastbaar inkomen (op je laatst gekend aanslagbiljet) moet tussen bepaalde grenzen liggen.
  • Je moet solvabel zijn om de lening te kunnen afbetalen.
  • De geschatte waarde van de woning mag een bepaalde limiet niet overstijgen.
  • Je moet meerderjarig en Belg zijn of het recht hebben op een langdurig verblijf in België.
  • Er moet voldoende budget zijn van de Vlaamse Overheid voor sociale leningen.