Rentevoet

Deze bedraagt minimum 2% per jaar, maar kan ook hoger zijn, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de marktrente of jouw inkomen. Op het tarievenblad  van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen vind je de huidige tarieven. De rentevoet kan vast zijn of herzienbaar, maar je kan dit zelf niet kiezen.