Rentevoet

De rentevoet van uw lening is de minimale rentevoet en is vast voor de volledige duur van de lening. De minimale rentevoet is afhankelijk van de oorspronkelijke duurtijd van de lening en ligt tussen 1,60% en 2,00%. Toekomstige aanpassingen aan de duurtijd (termijnverkorting of termijnverlenging) hebben geen effect meer op de rentevoet van de lening. 

 

Op het tarievenblad  van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen vind je de huidige tarieven.