Persoonlijke bewoningsplicht

De woning moet je eigen en enige woonhuis zijn/worden. Je moet er blijven wonen, zolang de lening loopt. Indien je deze verplichting niet naleeft, zal een verhoogde rentevoet toepassing vinden (referentierentevoet bij aanvang + 2%), tenzij overmacht zou worden weerhouden.