Hoeveel kan ik lenen?

Hierna wordt uiteengezet hoeveel je maximaal kan lenen.

Om te weten voor de aankoop van welke woningen je kan lenen, verwijzen wij naar de vraag 'Voor welke woningen geeft VMSW leningen?'  

 

1. Voor aankoop woning op de privé-markt en eventuele renovatiewerken

Je kan nooit meer lenen dan de kostprijs van de aankoop en/of werken, of - als die lager is - de geschatte vrije marktwaarde van de woning. Als je leent voor werken, dan wordt geschatte waarde van de woning bepaalt zoals ze zal zijn na de uitvoering van die werken.

 

De VMSW kan werken opleggen, als deze noodzakelijk zijn om de woning bewoonbaar en veilig te maken. Deze “noodzakelijke werken” moet je dan ook volledig bij VMSW lenen. Als de som van aankoop + noodzakelijke werker hoger is dan 100% van de waarde na afwerking, kan je dus niet de volledige aankoop lenen.

 

2. Voor sociale koopwoningen en eventuele afwerking

Het leningsbedrag is beperkt tot de geschatte vrije marktwaarde van de woning (eventueel na afwerking). Je kan btw bijlenen, zolang het totale leenbedrag niet boven de geschatte waarde uitkomt. 

 

Het bedrag dat je kan lenen voor de afwerking bedraagt maximaal € 12.500.

 

3. Voor uitkoop na echtscheiding of relatiebreuk

Naast de eventuele herfinanciering van een bestaande lening, kan je maximaal het bedrag van de opleg lenen.

 

4. Voor renovatieleningen

Voor verbetering of aanpassing van de eigen woning kan je maximaal de kostprijs van de geplande werken lenen. De schatter van VMSW bepaalt hoeveel je precies kan lenen.

 

5. De maximale verkoopwaarde van de woning

cluster 0cluster 1cluster 2
€ 228.600€ 251.400€ 274.300