Duurtijd

De standaard duurtijd is 25 jaar. Als je niet solvabel bent, gaan we de duurtijd telkens met één jaar verlengen tot wanneer je wel solvabel bent, en dit tot maximum 30 jaar en op voorwaarde dat de jongste ontlener op dat moment maximum 75 jaar is.