Ik aanvaard de woning, het appartement of de bouwgrond

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Nadat we jou een sociale koopwoning of een sociale kavel hebben toegewezen, vragen we jou om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning of de sociale kavel aan te kopen.

Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal 4.371 euro (voor sociale koopwoningen) of 1.870 euro (voor sociale kavels). Bovenop betaal je ook nog provisiekosten. Deze worden ook vermeld bij de aankoopbelofte.

Daarna breng je je lening in orde.

 

Verkoopakte en kosten 

Na de ondertekening van de belofte van aankoop – en nadat je lening en eventuele schuldsaldoverzekering (niet verplicht) in orde is -  zal je uitgenodigd worden om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten (de afrekening) betalen.

Koop je uiteindelijk de woning of bouwgrond toch niet? Dan krijg je deze waarborg niet volledig terug, tenzij je overmacht kan aantonen. Bovendien word je geschrapt uit het register zónder teruggave van het inschrijvingsgeld.

 

Verplichtingen

Eens je een sociale woning hebt gekocht, moet je deze woning in principe gedurende een periode van 20 jaar blijven bewonen. Mocht je door omstandigheden toch niet kunnen blijven wonen of kom je te overlijden, kan je over de gevolgen hiervan nadere informatie verkrijgen bij ons op kantoor.